4Indoor heeft in opdracht van VolkerWessels Digibase het centrum voor digitaal bouwen gefotografeerd en gescand. Digibase is een nieuwe onderneming binnen VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. De rol van dit centrum is om digitaal bouwen gemeengoed te maken bij alle ondernemingen van VolkerWessels en haar klanten en deze, waar nodig te ondersteunen en begeleiden in de transitie naar 100% digitaal bouwen en ontwikkelen. Voor Digibase medewerkers is na het inloggen meer gedetailleerde informatie beschikbaar.